Kosteusmittaukset, kuivaukset, remontit

Käytössämme on laadukkaat Trotec ja Gann- kosteudentunnistuslaitteet ja DSD koneelliset kuivain laitteet.

Kosteusmittauksessa ja/tai – kartoituksessa selvitetään rakenteen tai rakenneosan:

  • Kosteustilanne ja laajuus
  • Kosteustekninen toiminta rakenteissa
  • Kosteuden sitoutuminen rakenteisiin
  • Kosteusvauriot ja laajuus
  • Kosteusriski
  • Kosteusmittauksista ja -kartoituksista laaditaan raportti

Kosteuskartoituksella vesivahingossa selvitämme vahingon laajuuden pinta ja eristetilamittauksilla. Mittausten suorittaminen vaatii asianmukaiset kosteudenmittauslaitteet ja tulosten tulkitseminen vaatii vankkaa asiantuntemusta ja rakenneteknistä tietoutta kosteuden leviämisestä erityyppisissä rakenteissa ja materiaaleissa.
Raportoimme kohteen tulokset kirjallisesti , jossa on tulokset mittauksista, laajuudesta  ja korjaustoimentoimenpide-ehdotus.

Rakenteiden kosteudenkuivaus koneellisesti kuuluu myös toimenkuvaan

Kosteuden kuivaukset kosteusvahingoissa

Vesivahingon sattuessa koneellisella kuivauksella voidaan hoitaa rakenteiden kuivaukset alusta loppuun.  Asiantuntija kartoittaa kosteusvaurion laajuuden ja tekee kuivaussuunnitelman ja selvittää minkälaisen kuivauksen kohde vaatii.

Kosteusvahinko korjaukset

Suoritamme kosteusvauriokorjauksia myös 25 vuoden rakennusalan ammattitaidolla. Kohteen käymme katsomassa ja tarjoamme korjaussuunnitelman korjauksineen ja materiaaleineen kohteesta.